Vacature Outreachend buurtwerker – 1/2 tijds

Link=Brussel wil een bijdrage leveren aan het opbouwen van een interculturele samenleving in Brussel. De vzw ondersteunt een sociaal-economische integratie en emancipatie van etnische minderheden in Brussel door het bieden van gelijke kansen.

Het Brussels Emancipatiehuis Camelia heeft tot doel het werken aan de maatschappelijke emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen en het ontwikkelen van de socio-economische weefsels binnen de leefomgeving van de wijk.

In de eerste plaats is het de bedoeling om via een aanbod aan ontmoetingen, activiteiten, opvoedingsondersteuning en vorming de deelnemers te helpen in hun zelfontplooiingsproces. We proberen hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen. Door het aanbieden van informatie willen we de doelgroep zelfredzaam maken en hen in staat stellen zich buiten hun wijk te bewegen en met andere mensen te communiceren.

Functieomschrijving

 

Je komt werken in een team van 4 andere collega’s, waar jij de verantwoordelijkheid opneemt van het project outreachend werken. Een outreachend werker is iemand die zich richt op het bereiken van mensen die om verschillende redenen niet goed aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening of moeite hebben om hun weg te vinden in de maatschappij.

De belangrijkste functie van een outreachend werker is om contact te leggen met deze doelgroepen en hen te ondersteunen bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van informatie, advies en praktische hulp bij het oplossen van problemen.

Dit project richt zich voornamelijk naar vrouwen die geen sterk sociaal netwerk hebben, maar vele noden op verschillende domeinen (kinderen, administratie, gezondheid, emotioneel welzijn,…). Je probeert het vertrouwen van mensen te winnen door een luisterend oor te bieden en oprechte interesse te tonen in hun situatie. Samen wordt er gewerkt aan hun zelfvertrouwen, een sterker sociaal netwerk, beheren van digitale tools, …

 

 

Je verantwoordelijkheden

§   Fungeren als verantwoordelijke en contactpersoon voor het project.

§   Onderhouden van contacten met alle actoren binnen het project.

§   Bezoeken, opvolgen en ondersteunen van  mensen.

§   Optimaliseren van hun levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen, afgestemd op hun mogelijkheden.

§   Opbouwen en versterken van verbindingen binnen hun sociaal netwerk

§   Instaan voor administratie en rapportering van het project

 

 

Profiel

 Jobgerelatereerde competenties

 • Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting A1 (of elders verworven competenties) die relevant zijn voor de functie
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Brussel
 • Je bent in staat om het project zelfstandig te beheren, je kan stipt en methodisch werken
 • Je bent meertalig (goede kennis van het Nederlands/ Frans; kennis van het Arabisch is een pluspunt)
 • Je hebt talent om je flexibel en geduldig op te stellen
 • Je bent in staat om goede contacten op te bouwen en te onderhouden
 • Je draagt integriteit en discretie hoog in het vaandel

Persoonsgebonden Competenties:

 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om je ten volle in te zetten
 • Je kan omgaan met diverse waarden, normen, opvattingen en culturen
 • Je hebt goede communicatievaardigheden en kan actief luisteren
 •  je hebt zin voor initiatief

 

Wij bieden

– een uitdagende job in een dynamische werkomgeving

– loonbarema pc 329
– een deeltijds contract (1/2tijds)van bepaalde duur (tot en met 31/12/2023)

Onmiddellijke indiensttreding

Praktisch

Gemotiveerd schrijven met CV en motivatiebrief naar  veerle.aerden@linkbrussel.be  ten laatste tot 5/05/2023.

De sollicitatiegesprekken vinden doorlopend plaats in de maand april/begin mei 2023.

Plaats tewerkstelling:  Marcqstraat 17, 1000 Brussel.

Info:  0484/582.150

 

Advertentie

Vacature: Coach sociaal-artistieke projecten 0.5 VTE M/V/X

Forsiti’A versterkt haar team met een coach, een sociaal geëngageerde duizendpoot die de sociaal-artistieke projecten van nabij opvolgt. Als coach neem je ook zelf deel aan de projecten omkaderd door een professioneel kunstenaar. Vanuit deze positie coach je de deelnemers om hun individueel parcours, dat de projecten overstijgt, mee vorm te geven en in de praktijk om te zetten. 

Forsiti’A

Brengt mensen met een passie voor kunst & cultuur en goesting om te creëren uit alle lagen van de samenleving samen. Forsiti’A tracht via cultuurparticipatie een handvat aan te bieden om deelnemers te versterken op verschillende levensdomeinen. De kracht van Forsiti’A schuilt in de diversiteit in expertise en de doelpublieken die De Markten (het gemeenschapscentrum van de Brusselse vijfhoek), Hobo (dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen) en Link=Brussel (centrum voor interculturele samenlevingsopbouw) verenigen in dit sociaal-artistieke partnerschap. De projecten van Forsiti’A zijn altijd co-creaties: deelnemers zijn mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voor de (artistieke) ontwikkeling van het project. De partners ontvingen steun van de Vlaamse Overheid om de komende 2 jaar deze participatieve manier van werken die eigen is aan Forsiti’A te bestendigen en verder uit te bouwen. 

Functieomschrijving

In deze functie ben je de spilfiguur tussen de deelnemers, het artistieke team en de organisaties. Het takenpakket omvat 4 verantwoordelijkheden. 

 1. Sociale omkadering van het project: coaching van de individuele parcours op maat van de deelnemers (contact, traject, doorverwijzing & nazorg). Als coach sta je in voor de groepscohesie en conflictbemiddeling.
 2. Praktische organisatie van repetities, groepsuitstappen, catering, vrijwilligersplanning, opzetten en onderhouden van contacten met externe diensten en partners, werving nieuwe deelnemers.
 3. Ondersteunen en concretiseren van vooropgestelde participatieve processen met de deelnemers (bv. plannen culturele groepsuitstappen, up to date houden van sociale media, organisatie van een artistieke werkplaats) 
 4. Administratieve taken: planningen maken, registraties, logboek, overleg & verslaggeving.

Je voert deze taken uit in lijn met de visie van Forsiti’A en in samenspraak met de projectverantwoordelijken van de 3 partners.

Profiel

Job gerelateerde competenties

 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Brussel
 • Je hebt ervaring met sociaal werk en een affiniteit met cultuur
 • Je hebt kennis van groepsdynamiek
 • Je bent een geboren netwerker en bruggenbouwer
 • Je bent een teamspeler en beschikt over vaardigheden om mensen te coachen
 • Je bent flexibel en hebt geen probleem met avond- of weekendwerk. Projectwerk houdt in dat drukke en intense periodes worden gevolgd door rustigere periodes waar recuperatie van de overuren mogelijk is. (Voor het komende jaar staan er twee artistieke projecten op de planning: project 1 juni-sept, project 2 nov-jan)
 • Je bent tweetalig (Nederlands-Frans). Elke andere taal is een pluspunt.
 • Je werkt zelfstandig, je hebt oog voor werk, je kan prioriteiten stellen en deadlines respecteren.

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om.
 • Je hebt affiniteit met de Brusselse grootstedelijke context.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan actief luisteren.

Aanbod

 • Een halftijds contract (0.5VTE) bepaalde duur (1 jaar)
 • Indiensttreding: ten laatste 15 mei 2023 
 • Verloning conform PC 329.1
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques
 • In loondienst van De Markten maar er dient rekenschap afgelegd te worden aan de 3 partners. 
 • Standplaats: repetities De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel) – kantooruren: Hobo (Kogelstraat 24, 1000 Brussel) & Link=Brussel (Marcqstraat 17, 1000 Brussel)

Solliciteren

Stuur je CV en motivatiebrief naar sandrien.bilterest@hobo.brussels ten laatste op 19 maart 2023.