Link=Fit en Gezond

“Sport brengt mensen samen, geeft een samenhorigheidsgevoel en solidariteit.”

Binnen Link=Brussel willen we een kwalitatieve uitgewerkte sport en gezondheidsafdeling maken. Daarom is “Link=Fit en gezond” het begin van een grote project binnen Link=Brussel vzw. Naast ons aanbod van alfabetisering, activiteiten en individuele ondersteuning, willen we ook sport en gezondheid introduceren als een volwaardig basispakket in het begeleidingsproces van de doelgroep.

Sport brengt mensen samen, geeft een samenhorigheidsgevoel en solidariteit. Daarnaast draagt het bij in het proces van zelfontplooiing, verbetert de eigenwaarde, het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het brengt ook nog structuur in hun leven en het gevoel ergens bij te horen.

We willen “link=Fit en Gezond” zo uitwerken dat we voor elke deelnemer een bewegingstak kunnen uitwerken waar ook mensen zonder enige sportervaring aan kan deelnemen, waar ze de mogelijkheid krijgen mensen van andere culturen, leeftijden, sociale klasse,…. te ontmoeten. We willen daarnaast zover gaan dat werken aan beweging en gezondheid mede deel uitmaakt van hun opvolging binnen link=Brussel.

Naast de bewegingstak willen we de gezondheidstak ook uitwerken. Een gezond lichaam krijg je niet door enkel te sporten. Dit betekent ook gezonde voeding, gezonde leefgewoonten,…

Dit project kwam tot stand met steun van:

logo_vlaamse_overheid

Advertentie