Moedergroep

De moedergroep binnen Camelia is opgericht in 1997. In eerste instantie werd de moedergroep gecreëerd voor moeders waarvan de kinderen naar het Nederlands talig onderwijs gingen. Camelia was toen nog erg wijkgebonden. Later werd de moedergroep opengesteld voor andere moeders. Het waren toen vooral moeders van Marokkaanse en Guinése origine. De doelstelling was deze moeders te helpen met moeilijkheden rond integratie binnen het Nederlandstalig schoolgebeuren in België.

De doelstelling was en is nog stees om pedagogische kennis te delen tussen de moeders, professionelen, verschillende diensten bv : k&G, diëtiste, Clb/PMS, Psychologe,….

We hebben een zeer positieve evolutie kunnen vaststellen bij de moeders vanaf het begin van het project. Deze kinderen zijn nu adolescenten of jong volwassenen. We hebben nog steeds contacten met enkele moeders die regelmatig een keer langskomen, daardoor zijn we op de hoogte van hun actuele situatie.

Ons werk blijft steeds de moeders ondersteunen en informeren waar we kunnen. De vrouwen hebben hulp nodig om ons sociaal model uit te leggen omdat dit dikwijls totaal anders is van wat zij in hun land gezien hebben. De ontwetendheid brengt dikwijls veel misverstanden en frustraties met zich mee. Ze voelen gepasseerd door heel de Belgische samenleving.

Deze vrouwen en moeders voelden zich door hun onwetendheid van de autochtone cultuur uitgesloten uit de samenleving.

Daarom proberen we tijdens onze vergaderingen de vrouwen zo veel mogelijk te informeren op alle mogelijke vlakken van de opvoeding. In feite kunnen we stellen dat er niet veel verschillen zijn tussen de verschillende opvoedingsculturen wat betreft bepaalde regels, deze zijn universeel, maar het blijft belangrijk dat de moeders op de hoogte blijven van het opvoedingssysteem van het land waar ze verblijven.

We werken er aan opdat de vrouwen het belang inzien van de opvoeding van beide culturen. We werken hier zeer langzaam aan om de vrouwen niet te bruskeren.

Het is een werk van lange adem en het is niet gemakkelijk omdat we voor elke groep een manier moeten vinden die efficiënt is en we moeten ons elke keer aanpassen aan de groep, opdat we antwoorden kunnen vinden voor hun moeilijkheden.

Werken met een vaste psychologe
Reeds enkele jaren werken we met een vaste psychologe die de bijeenkomsten ondersteund.
We merkten dat er nog steeds een taboesfeer heerste rond het professionele hulp vragen voor gezinsproblemen. Moeders die tijdens de moedergroepen zware problematieken op tafel legden geraakten niet bij de instanties waar we hen naar toe begeleidden. Door een psychologe in de groep te halen krijgt deze vorm van hulpverlening een “gezicht” en wordt dit uit de taboesfeer gehaald. De doorstroom naar professionele hulpverlening werkt nu probleemloos, wat een grote meerwaarde betekent voor onze moedergroep en de gezinnen die geholpen worden.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s