Papa’s lezen voor

Een nieuw project voor en door papa’s.

Met dit project willen we de band tussen vaders en hun kinderen versterken via activiteiten waarin verhalen centraal staan. Verhalen bieden vele voordelen: ze zijn ontspannend en bevorderen de verbeelding, creativiteit en de taalvaardigheid.

Een deel van het project bestaat eruit vaders en kinderen uit te nodigen om samen naar verhalen te luisteren. Voor het voorlezen doen we beroep op de vaders zelf of op andere vrijwilligers. We bieden ruimte voor meertaligheid, bijvoorbeeld via tweetalige voorlezers, of projectie van tekst of woorden in een tweede taal. Maar we zullen ook samen met de vaders verhalen creëren, waarbij we vertrekken vanuit hun persoonlijke ervaringen en we kinderen deze verhalen laten ontdekken. Daarvoor organiseren we een aantal workshops rond ‘storytelling’. De verzamelde verhalen bundelen we in de loop van het project in een boekje. Ten slotte organiseren we ook een uitstap naar de bibliotheek en leggen we een boekenkast aan met een eenvoudig uitleensysteem.

 

Met dit project wensen we ook een brug te leggen tussen thuiscontext  en schoolcontext, en, voor gezinnen met een migratieachtergrond, ook tussen ‘thuistaal’ en ‘schooltaal’.  We willen dan ook sporadisch leerkrachten en andere geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen aan deze verhaalvoormiddagen. Op deze manier willen we het initiatief promoten en ook uitwisseling stimuleren, met als mogelijk resultaat dat ouders ook op school worden uitgenodigd om een verhaal te komen vertellen. Bovendien hopen we dat het project op  die manier ook gelijkaardige initiatieven op andere plaatsen stimuleertIn het kader van de week van de opvoeding, nodigen we alle papa’s uit om samen met hun kinderen verhalen te komen vertellen en beluisteren in verschillende talen en vanuit verschillende hoeken van de wereld!

Eerste Activiteit:In het kader van de week van de opvoeding, nodigen we alle papa’s uit om samen met hun kinderen verhalen te komen vertellen en beluisteren in verschillende talen en vanuit verschillende hoeken van de wereld!

Dans le contexte de la semaine de l’éducation, on invite tous les pères et leurs enfants à venir raconter et écouter des histoires en différentes langues et des différents coins du monde!Affiche voorleesactiviteit NL

Advertentie