Trampoline,Logistieke steun en advies voor verenigingen

Einde project 

WAT

Zelforganisaties een duwtje geven om ze in de juiste richting te sturen, ze stimuleren om vooruit te gaan en hogerop te raken, dat is de filosofie die achter “Trampoline” zit. Dat duwtje kan verschillende vormen aannemen zoals een werkruimte aanbieden en advies geven.

De ontplooiingskansen van zelforganisaties hangen in belangrijke mate af van de toegang tot informatie, tot geschikte vergaderlokalen en activiteitenruimtes en van contactmomenten met andere organisaties (autochtoon of allochtoon), om ook informeel van gedachten te kunnen wisselen. Daarom biedt Trampoline deze verenigingen naast deze ruimtes ook sociale ondersteuning aan, en gaat zij mee op zoek om voor de zelforganisaties geschikte locaties te vinden.

DOEL

Trampoline, was de passende naam van het nieuw project van vzw Link=Brussel. Het project wil, in al zijn positieve zin, een duwtje geven aan ontwikkelingskansen van de (zelf)organisaties en dit door een antwoord te geven aan de infrastructuur en logistieke problemen van de verschillende verenigingen in Brussel.

Daartoe beschikt Trampoline lokalen met verschillende functies: van activiteiten naar vormingsruimte en van vergaderruimte naar bureauruimte.

Trampoline is bestemd aan alle zelforganisaties, verenigingen of groeperingen uit Brussel die op zoek zijn naar ruimte om hen activiteiten te ontplooien

DIENSTEN

1. Infrastructuur

        • het aanbieden van bureauruimte

Veel organisaties kampen met een gebrek aan bureauruimte om tegemoet te komen aan de administratieve verwachtingen vanuit het beleid. De zelforganisaties zijn echter grotendeels het slachtoffer van deze hoge verwachtingen, aangezien zij geen plek hebben om hun administratie af te handelen. Om die – grotendeels allochtone – zelforganisaties te helpen heeft het project Trampoline een ruimte als bureau ter beschikking gesteld. De verenigingen gebruiken het bureau voornamelijk voor administratieve taken en om hun leden en klanten te ontvangen. Trampoline biedt de organisaties blokken van telkens vier uur aan en iedere vzw komt 2 à 3 keer per week langs. Er wordt geen huurgeld gevraagd maar wel een participatiekost voor het gebruik van de ruimte.

  • het aanbieden van vergaderlokalen en activiteitenruimtes

Naast de bureauruimte biedt Trampoline eveneens lokalen aan voorvergaderingen of voor activiteiten.

Veel verenigingen zijn vaak op zoek naar gepaste zalen voor specifieke activiteiten. De vragen kunnen gaan van een lokaal om dansles te geven, tot een tentoonstellingsruimte, een ruimte voor een kookactiviteit of een ruimte met een eigen televisie voor de ontmoetingen van leden. De organisaties worden dan dikwijls doorgestuurd naar de verschillende gemeenschapscentra, meestal in hun eigen gemeente, naar een lokaal dienstencentrum, of naar huizen zoals Zinnema – het Vlaams huis voor amateurkunsten in Brussel. Daartoe wordt door Trampoline een inventaris bijgehouden van bruikbare locaties in Brussel die openstaan voor zelforganisaties of allochtone verenigingen. Zie bijlage.

Resultaat:Door gebruik te maken van onze lokalen hebben de verschillende zelforganisaties positieve ervaringen opgebouwd bij het organiseren van activiteiten en zo hebben ze meer zelfvertrouwen gekregen. Tijdens het weekend is het huis vaak volzet: naast de gewone gebruikers krijgen we soms de vraag van verschillende organisaties voor een eenmalig gebruik van de lokalen.

2. ondersteuning & begeleiding

Door aanwezig te zijn binnen Trampoline hebben de verschillende verenigingen kunnen genieten van ondersteuning en begeleiding en dit op verschillende manieren:Via vergaderingen: tijdens de verschillende gebruikersvergaderingen wordt naast het regelen van praktische zaken ook informatie uitgewisseld tussen de deelnemers en krijgen ze advies bij het organiseren van bijvoorbeeld een activiteit.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s